Frontansicht GT3-Style-Sitz / rote Naht

Frontansicht GT3-Style-Sitz / rote Naht

Frontansicht GT3-Style-Sitz / rote Naht